FSE- kurs -Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Fagskolen Vestfold og Telemark har gleden av å tilby FSE-kurs i samarbeid med Teknologinettverket Telemark
Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.
Kurset holdes i Porsgrunn

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE ( Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ).  Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av elektriske anlegg og eier av virksomhet som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften. Vi har dyktige og erfarne instruktører, med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Vi bruker NELFO`s gjennomprøvde kursmateriell for IP- delen. På førstehjelpsdelen bruker vi erfarne fagfolk fra bransjen.

Det bygger på forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. (FSE 2006)

Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg.

Den skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Målgruppe
Målgruppen for kurset er elektro og automasjonspersonell, vaktmestere, byggdriftere, driftsledere og produksjonsmedarbeidere.

Målsetting
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Deltakerne skal også kunne utføre praktisk førstehjelp (HLR) på personell som har blitt utsatt for ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Pris
Send oss en e- post og be om tilbud

Kursbevis
Kursbevis utstedes av Fagskolen Telemark etter bestått gjennomført kurs

Kontaktperson/informasjon
Hans Ole Dyrseth
Tlf: 99 62 24 51
E-post: hans-ole.dyrseth@vtfk.no

Emner som blir gjennomgått

Del 1 – IP:

 • Ansvarsforhold
 • Planlegging
 • Risikofaktorer
 • Strømgjennomgang
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Vern og beskyttelsestiltak
 • Krav til verneutstyr og instrukser 

Del 2 – Førstehjelp:

 • Skadestedsarbeid, vurdering av hendelse
 • Varsling
 • Skadetyper og nødvendige tiltak
 • Typiske skader ved lavspenning
 • Sirkulasjonssvikt
 • Strømskader, bevisstløshet
 • Hjerte- lungeredning, øvelse