EKOM - Utdanning på nett, ENA autorisasjon

Ekom del-emne på 15 studiepoeng som studie på nett. Vi kjører det som et dette over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling i Porsgrunn. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag. Se kalender lengre nede på siden. Du må ha Ekom kurs modul for å kunne søke Ekom autorisasjon hos NKOM (Nasjonal KOMmunikasjonsmyndighet).
Om Korona- situasjonen krever det, vil skolen legge opp til at alt går over nett med hjemme- eksamen. Dere får beskjed om dette i god tid.
Generelt er det mulig for alle studenter kostnadsfritt å delta på oppsummering- samling på et senere kurs uten å måtte søke om det. Bare send oss en epost hans.ole.dyrseth@vtfk.no

Her kan du meld deg på:

Påmelding Ekom 6-20. Med oppstart 23.11

Generelt

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Her finner du informasjon om overnattinger

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Hans Ole Dyrseth

hans.ole.dyrseth@vtfk.no 

Mobil: 99622451

 

Kalender for kursene finner du nedenfor.

Ekom 4-20

Kurset er i gang

Samling 1

Mandag

25.05

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Tirsdag

02.06

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

08.06

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

15.06

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

24.08

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

31.08

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

07.09

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

14.09

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

21.09

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

28.09

1700 – 2000 

Samling Porsgrunn eller på nett

Onsdag

30.09

10 00- 18 00.

Samling Porsgrunn eller på nett

Torsdag

01.10

09 00- 18 00

Eksamen på nett. Alle hjelpemidler tillatt

Fredag

02.10

09 00- 15 00

 

EKOM gruppe 5-20 har oppstart onsdag 16.09.20

Eksamens- samling er på nett.

Samling 1

Onsdag

16.09

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas. Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Onsdag

23.09

1700 – 2000

Samling 3 

Onsdag

30.09

1700 – 2000

Samling 4 

Onsdag

07.10

1700 – 2000

Samling 5 

Onsdag

14.10

1700 – 2000

Samling 6 

Onsdag

21.10

1700 – 2000

Samling 7 

Onsdag

28.10

1700 – 2000

Samling 8 

Onsdag

04.11

1700 – 2000

Samling 9 

Onsdag

11.11

1700 – 2000

Samling 10

Onsdag

18.11

1700 – 2000

Samling Porsgrunn eller på nett

Onsdag

25.11

10 00- 18 00

Samling Porsgrunn eller på nett

Torsdag

26.11

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn eller på nett.

Fredag

27.11

09 00- 15 00

 

Ekom 6-20 har oppstart mandag 23.11

Samling 1

Mandag

23.11

17 00-18 00: Opplæring AdobeConnect, Canvas Login

18 00- 2000 Forelesning Ekom

Samling 2 

Tirsdag

30.11

1700 – 2000

Samling 3 

Mandag

07.12

1700 – 2000

Samling 4 

Mandag

14.12

1700 – 2000

Samling 5 

Mandag

04.01

1700 – 2000

Samling 6 

Mandag

11.01

1700 – 2000

Samling 7 

Mandag

18.01

1700 – 2000

Samling 8 

Mandag

25.01

1700 – 2000

Samling 9 

Mandag

01.02

1700 – 2000

Samling 10

Mandag

08.02

1700 – 2000 

Samling Porsgrunn eller på nett

Onsdag

10.02

10 00- 18 00.

Samling Porsgrunn eller på nett

Torsdag

11.02

09 00- 18 00

Eksamen Porsgrunn eller på nett

Fredag

12.02

09 00- 15 00

 

Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook, web klasserom og læringsplattformen Canvas til nettstøttet kommunikasjon mellom student og lærer.

Linken til web- klasserommet og Canvas får du på e- post før oppstart. Hvis oppstartsdato ikke passer, ta kontakt med André og gjør en avtale med ham om en introduksjon,  e-post: andre.mathisen@outlook.com

Pris for hele kurset inkl. materiell og eksamen kr. 30 000.-

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som videokonferanser på kveldstid a 2-3 timer over 4 måneder. I tillegg blir det selvstudium med innlevering på Fronter. Husk at du her også vil ha tilgang til læreren over facebook når du trenger det!

Fra NOKUT- godkjent studieplan Bygningsautomatisering
Emne 9: Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM) med faglig ledelse

 

Emne 9

Tema

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse.


(Omfang 15 s)

Faglig ledelse (integrert)

Normer og forskrifter

Oppbygging og anvendelse av utstyr.

Elsikkerhet/EMC

Infrastruktur

Kundenett

HMS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygging og virkemåte for analoge og digitale elektroniske kommunikasjonsnett (ekom) på ulike plattformer
 • har kunnskap om transmisjonslinjer, infrastruktur og teknologi som gjelder ekom-nett
 • har kunnskap om relevante HMS- og EMC-krav og el-sikkerhet
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til ekomloven, forskrifter om elektroniske kommunikasjonsnett, standarder og normer og vet hvilke reguleringer som gjelder
 • kan vurdere alle aspekter ved installasjon og innmåling i forhold til gjeldende normer og krav for sikkerhet og kvalitet
 • har bransjekunnskap og kjenner til ekom fagområde
 • kan oppdatere sin kunnskap og kjenner til den teknologiske utviklingen innen ekom
 • kjenner til ekoms utvikling og plass i samfunnet i dag
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen ekom

 

Ferdigheter

Studenten

 •  kan gjøre rede for sine valg av komponenter og utstyr ut i fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til støypåvirkning og EMC
 • kan gjøre rede for valg av programvare og verktøy for beregning, planlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon av ekom-nett
 • kan gjøre rede for bruk av test- og måleinstrumenter og kan vurdere resultatet av målinger, tester og analyser 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere elektroniske kommunikasjonssystemer og tolke resultater og justere under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom-nett alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk
 • kan utføre arbeidet etter kundens spesifikasjoner, leverandørers og spesialisters behov og krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen ekom og på tvers av fag, samt eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og drøfting av løsninger
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen ekom og delta i diskusjoner om utvikling av nye løsninger, effektivt vedlikehold og god praksis
 • kan bidra til å utvikle en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme

Studieplan Bygningsautomatisering med Ekom 15 studiepoeng