Ekom-student i ordinær utdanning

Ekom kurset tilbys både interne- og eksterne studenter og er på totalt 15 studiepoeng.

Inntakskrav
Det kreves to årig fagskoleutdanning med fordypning innen elektrofag. (Automasjon, Elektronikk eller Elkraft.) Dersom søker ikke har fagskole, men fagbrev eller fem års praksis, tilfredsstiller dette allikevel inntakskravet til EKOM emnet. Men Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) tidligere Post- og Teletilsynet, krever fagskole i tillegg til Ekom kurset, for å kunne gi autorisasjon. Relevant praksis må dokumenteres.

Utdanningens kurskode
EKOM (Nettbasert m/obligatoriske samlinger)

Kontakt
For mer informasjon kontakt avdelingsleder elektro Jan Erik Lie, janli@vfk.no