Delutdanninger med studiepoeng, bransjeprogram for leverandørindustrien

Vi tilbyr nå restplasser til teknisk personell, lærere og studenter. Førstemann til mølla! Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis! Her tilbyr vi deg tre delutdanninger hvor nivået er tilpasset teknisk personell på alle nivå i forskjellige teknisk fag. Direktoratet for høyereutdanning og kompetanse finansierer dette gjennom maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Næringen består av en rekke ulike virksomhetstyper som rederier, maritime tjenesteytere, skipsverft og utstyrsprodusenter.

Organisasjonene innen maritim sektor samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse -Hk-dir, om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Du trenger ikke spesiell erfaring innen digitalisering eller vedlikehold for å bli med på disse delutdanningene som alle går på nett over syv kvelder

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr deg følgende spennende og lett forståelige delutdanninger i dette samarbeidet:

 1. Digital infrastruktur og datasikkerhet. 
 2. Forebyggende vedlikehold og drift 
 3. Lading av båt 

Hver delutdanning er på 2,5 studiepoeng og har 7 nettsamlinger à 3 timer.
Se komplett kalender og beskrivelse for hver delutdanning lengre nede i artikkelen.

Lærestoffet er tilpasset fagarbeidere og tilsvarende uten spesiell kjennskap til emnene fra tidligere.

 

1. Digital infrastruktur og datasikkerhet

Kalender kommer snart. Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Alle dager torsdager fra kl 13 00- 16 00

Tema

Dato

Digital infrastruktur

07.10

Digital infrastruktur

14.10

Digital infrastruktur

21.10

Datasikkerhet

28.10

Datasikkerhet

04.11

Datasikkerhet

11.11

Workshop

18.11

Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres). 

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb.  

Hensikt 

Kurset skal gi deltakerne en innføring i oppbygging og virkemåte for Digital Infrastruktur i samfunnet generelt og innen Olje Gass spesifikt, samt innføring i Datasikkerhet og hvordan sikre seg selv og bedriften mot utilsiktet tap av informasjon og hvordan forebygge dette.

Målgruppe 
Ansatte i rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs kysten. Videre skip som for eksempel tørrbulk, kjemikalietankskip, offshoreskip og frakt av kjøretøy.

Forkunnskaper - opptakskrav 
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe 

Læringsutbytte 
Ved gjennomført kurs skal elevene ha god kunnskap om/i følgende emner:

Digital infrastruktur

 • Oppbygging og virkemåte for ekom nett slik de er beskrevet i Nkoms ekom regelverk
 • Analoge og digitale kommunikasjonssystemer for overføring av kommunikasjonssignaler på alle typer medium.
 • Oppbygging av store kommersielle ekom nett, sentraler og koblingsrom
 • Oppbygging av infrastruktur i alle typer bygg og mellom bygg ihht NEK 701 og NEK 702
 • EMC og EMI i alle typer ekom nett
 • Planlegging, gjennomføring, testing og krav til dokumentasjon i forhold til gjeldende lover og normer.
 • Planlegging mht fremtidssikkerhet og kvalitet
 • EKOMs utvikling og plass i samfunnet i dag og i fremtiden

Datasikkerhet 

 • Generell innføring i Datasikkerhet.
 • Lover, regler og standarder 
 • Sikkerhet, trådløse nettverk og enheter.
 • Sikkerhet, kablede nettverk og enheter.
 • De vanligste formene for angrep rettet mot virksomheter i Norge
 • Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
 • Privat bruk av utstyr som benyttes i virksomheten.
 • Forebyggende tiltak for virksomheten.
 • Ditt ansvar som bruker av nettverk og enheter.

Metode 
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas. 

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat. 

Praktiske opplysninger og påmelding 

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet Olje- Gass Leverandørbransjen.

Opplæringen er planlagt med (kommer). Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere. 

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser. 

 

2. Prediktivt (forebyggende) vedlikehold og drift

Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Kalender for gjennomføring kommer her.
Vi kjører undervisning fra kl. 13 00- 16 00 på gitte datoer på torsdager

Dag

Innhold

Dato

1

Introduksjon, presentasjon av kurs

29.09

2

Grunnleggende forebyggende vedlikehold

13.10

3

Presentasjon av RCM (Reliability Centered Maintenance)

20.10

4

Begrensninger, Andre verktøy og metoder

27.10

5

Eksempler på praktisk anvendelse

03.11

6

Tilstandsbasert vedlikehold, overvåking

10.11

7

Industri 4.0, Eksempler på Industri 4.0, Læringsnotat

17.11


Alle deltakere som kom med får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres/ leveres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Hensikten med kurset er å gi deltagerne en god forståelse for hvordan forebyggende vedlikehold kan etableres. Vi ønsker å optimalisere det forebyggende vedlikeholdet ved sette inn riktig tiltak på riktig sted. Samtidig skal reservedelsbeholdning tilpasses.

Et godt forebyggende vedlikeholdsprogram skal bidra til:

 • Bedre sikkerhet
 • Redusert belastning på miljø
 • Lavere energiforbruk
 • Bedre arbeidsforhold

Målgruppe
Ansatte i rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs kysten. Videre skip som for eksempel tørrbulk, kjemikalietankskip, offshoreskip og frakt av kjøretøy.

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev eller praksis i de fagområdene som er nevnt under Målgruppe

Læringsutbytte
RCM baserer seg på at man må først forstå funksjon og mulige feil på utstyret, se på konsekvenser– og så bestemme tiltak, som f. eks forebyggende vedlikehold. Videre må man forstå sentrale begrep innenfor pålitelighetsanalyse.

 • Total Productive Maintenance – Grunnlag for forebyggende vedlikehold
 • Oppbygging av en profesjonell vedlikeholds-aktivitet
 • Arbeidsprosesser
 • RCM som verktøy for etablering og optimalisering av vedlikeholdsprogram
 • Teknikker for tilstand-overvåkning
 • Og prediktivt vedlikehold
 • Bruk av sensorteknologi
 • Autonome systemer for styring av forebyggende vedlikehold

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Microsoft Teams eller tilsvarende. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Ts kompetansesenter. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet for olje, gass og leverandørbransjen.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

 

Delutdanning nr 3: Lading av båt, 2,5 studiepoeng

Gjennomføring, 7 samlinger på nett, kl 13 00- 16 00

 1. Mandag 11.10
 2. Mandag 18.10
 3. Mandag 25.10
 4. Mandag 01.11
 5. Mandag 08.11
 6. Mandag 15.11
 7. Mandag 22.11

Kalender kommer snart. Permitterte og arbeidsledige blir prioritert.

Alle påmeldte deltakere får en epost om introduksjon av e- læringsprogram og LMS (Sted hvor dokumenter lagres).

Du vil få en obligatorisk innlevering med veiledning der du skal vurdere muligheten av hvordan slik teknologi kan brukes i eget yrke eller jobb. 

Hensikt
Kurset skal gi en innføring i gjeldene regler og normer for lading av båter, prosjektering av store ladeanlegg  og styring av disse.

Målgruppe
Ansatte i rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs kysten. Videre skip som for eksempel tørrbulk, kjemikalietankskip, offshoreskip og frakt av kjøretøy.

Forkunnskaper - opptakskrav
Relevant fagbrev (elektriker, automatiker, energimontør, heismontør, skipselektriker, tavlemontør, vikler - og transformatormontør, togelektriker). 

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om:

 • Byggeteknisk regelverk
 • Elsikkerhet ved store ladeanlegg
 • Dimensjonering og forvaltning av effekt ved store ladeanlegg.
 • Batteribank i ladeanlegg
 • Smart styring av effekt
 • Økonomi i ladeanlegg og praktiske løsninger
 • Dokumentasjon av anlegg
 • Enova sine støtteordninger og kommunale ordninger
 • Alternative energikilder i ladeanlegg

Metode
Undervisningen er rene nettsamlinger med bruk av Adobe Connect eller Microsoft Teams som klasserom. Læringsplattform vil bli Canvas.

Det blir undervisning direkte i videokonferanse med innlagte gruppeoppgaver, lesing av fagstoff, bruk av egen praksis i læringsnotater og oppgaver. Deltakerne vil få individuell tilbakemelding og vurdering på læringsnotat.

Praktiske opplysninger og påmelding

Kurset leveres av Fagskolen Vestfold og Telemark. Kursavgift betales av staten ved Kompetanse Norge, og er en del av Bransjeprogrammet «Vi som elektrifiserer Norge».

Opplæringen er planlagt med oppstart i uke 25, avslutning i uke 38. Oppstart kan justeres etter ønsker fra involverte regioner og bedrifter og tilstrekkelig antall deltakere.

Det blir én undervisningsdag pr uke og mulighet til veiledning de andre virkedagene. Utdanningen går over totalt 30 timer timer i arbeidstiden og den enkelte må avklare dette med sin arbeidsgiver og forbund. Den enkelte kursdeltaker må regne med å bruke inntil 20 timer fritid til etterarbeid/forberedelser.

Undervisningen kjøres fra kl 13.00, én dag pr uke. Ingen undervisning i skoles ferie.
Skolen tilbyr gratis oppfriskningskurs i matematikk for den som ønsker det. Dette kurset er nettbasert, uten lærer.