Delutdanninger i Industriell Digitalisering.

Disse delutdanninger er hentet fra studiet Digitalisering og prosessteknikk, 30 studiepoeng. Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS kompetansesenter, Green Industry Cluster og Industrial Green Tech delutdanninger i Industriell digitalisering finansiert av Kompetanse Norge. Utdanningene er utviklet i et samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen. Her vil vi fokusere både på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser.
Deltakeravgiften vil inntil videre dekkes av offentlige midler. Du må ha egen pc for å kunne delta. Dekning av vikarer og reiseutgifter er ikke inkludert.

Påmelding og oppstart er beregnet til februar 2021

Innenfor Industriell digitalisering tilbyr fagskolen følgende delutdanninger, hver av dem på 2,5 studiepoeng:

 

Sluttvurdering og kompetansebevis.

Studenten skal etter endt delutdanning utarbeide et læringsnotat. Studenten skal der vurdere eget læringsutbytte og hvordan digital teknologi kan anvendes i eget yrke eller jobb.

 

Planlagt oppstart

 

1

Industriell digitalisering fra Industri 2.0 til 4.0.     

7   jan

2

Internet of Things (IoT) og skyen.            

7   jan

3

Sensorer og sensorteknologi

14 jan

4

Den Digitale Fabrikken.

21/28 jan

5

Praktiske øvelser m/Emerson

4 feb

6

Datasikkerhet og digital infrastruktur.

11 feb

7

Workshop.

18 feb

Green Industry Cluster Norway - GICN

springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt. Les mer

TS Group og Ts kompetansesenter

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. Vi leverer tjenester innen engineering, vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte, kurs og opplæring. TS har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder.

Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS bidrar i alle faser med målsetning om å skape varige verdier for våre kunder gjennom fleksibilitet og kompetanse. Vi er alltid klare for å bistå kunden – både på planlagte oppgaver og akutte utfordringer. Les mer