AutoCAD 2017 Grunnkurs

I Porsgrunn tilbyr Fagskolen Vestfold og Telemark grunnleggende kurs i AutoCAD som er tilpasset alle som håndterer tekniske tegninger. Å forstå tekniske tegninger kan noen ganger være en utfordring, og dette kurset gjør deg i stand til å tolke og anvende DAK -tegningene som i dag stort sett befinner seg på datafiler.

Kurset går over to dager

GRUNNLEGGENDE KURS I AUTOCAD
 

Kursets formål er å utvikle digital kompetanse og lære grunnleggende tegneteknikk i Autocad. Dette er overførbart på andre tegneprogrammer og dataprogrammer generelt.

  • Laste ned og installere programmet
  • Navigere i programmet og få oversikt over menyer i programmet
  • Åpne og lagre tegnefiler og finne igjen disse senere
  • Få oversikt over grunnleggende innstillinger i programmet
  • Lære å tegne enkle tegninger på en presis måte
  • Enkel redigering av tegninger
  • Målsette tegninger
  • Lage PDF-dokument som kan skrives ut på papir

 

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset personer med generelt lite dataerfaring og ingen erfaringer med tegning på data.
Deltakerne vil tibys et videre kurs over flere dager eller kvelder ut fra behov etter dette kurset er gjennomført.

 

MÅLSETTING
Kurset gir deltakeren grunnleggende kunnskaper i Autocad. Dette vil kunne overføres på andre programmer/tegneprogrammer.

 

LISENS
Studentversjon av AutoCAD er gratis tilgjengelig som student.  Du får hjelp til å registrere og laste ned programmet.

 

FORKUNNSKAPER
Praktisk tegne- og konstruksjons -erfaring er en fordel, men ikke påkrevet.

 

KOMPETANSEBEVIS
Etter gjennomført kurs vil du få et kompetansebevis fra Fagskolen Telemark som viser innhold og omfang.

Oppstart av kurset forutsetter et tilstrekkelig antall interesserte.