Informasjon om lån og stipend

For at du skal få støtte fra Lånekassen, må utdanningen være offentlig godkjent i Norge.
klasserom

Informasjon om lån og stipend

Skal du ta fagskoleutdanning, kan du få støtte til utdanning som er godkjent av NOKUT.  Her ser du hvilke fagskoleutdanninger som er godkjent

Heltid eller deltid

Du får støtte ut fra hvor mye du skal studere eller gå på skole. Til deltidsutdanning får du 50, 67 eller 75 prosent av det vanlige støttebeløpet. 

Studiebelastningen din avgjør hvor mye støtte du kan få. Studiebelastning sier noe om hvor mye du studerer. Lånekassen måler studiebelastning i studiepoeng (høyere utdanning) eller årstimer (videregående fag). I noen tilfeller måler vi det i antall fag.

En studiebelastning på mindre enn 14,5 studiepoeng utløser ikke stipend eller lån, men fra 15 studiepoeng kan du motta 50% støtte og 30 studiepoeng eller mer gir 100% støtte. Følg denne lenken for mer detaljer

Studenter med ekstra utfordringer

Det finnes hjelp for deg som har utfordringer med språk, helse eller funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å fullføre skolegang og utdanning. Du kan ha rett på tilrettelegging og/eller økonomisk støtte fra NAV. Her er mer informasjon for deg som har ekstra utfordringer i utdanning eller på skolen

 

Helse og oppvekstfag: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester ønsker å  dele følgende informasjon: (informasjonen er også delt med universitets- og høgskolerådet)

Viser til informasjon fra Kunnskapsdepartementet (KD) 17/360, som gjelder politiattest til studenter som gjennomfører praksis i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester har på bakgrunn av dette opprettet et nytt formål som omfatter Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Fagskoleloven § 12 andre ledd, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Formålet heter Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester.

Når du søker om politiattest på www.politi.no velger de kategorien studenter, og et av følgende formål:

  • Opptak – generell
  • Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester
  • Opptak – politihøgskolen

NAV dagpenger og utdanning

Les mer på lanekassen.no her.