EKOM - Bransjeprogram på nett, for ENA autorisasjon

Ekom del-emne på 15 studiepoeng som studie på nett. Vi kjører det som et dette over 10 nettsamlinger med en avsluttende praktisk rettet tre- dagers samling på nett. Det blir to dager med forelesning/ praksis og eksamen tredje dag. Se kalender lengre nede på siden. Du må ha EKOM-modul for å kunne søke EKOM autorisasjon hos NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet).
Generelt er det mulig for alle studenter kostnadsfritt å delta på oppsummering- samling på et senere kurs uten å måtte søke om det.

10  ettermiddag- samlinger på nett
Tre hele dager på nett med eksamen på dag 3  

Omfang: 15 studiepoeng

Offentlig finansiert

Bransjeprogrammet er nå utvidet med følgende faginnhold:

- Alarmsystemer og sikkerhet
- PC/ Data/ Tele- kommunikasjon og nettverk
- Data kommunikasjon og datasikkerhet
- Rådgiverrollen i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosjekter

Beskrivelse av EKOM

EKOM del- emne består av regelverk, risikovurdering, sikkerhet, klima, prosjektering, faglig ledelse, EMC/EMI styringssystemer med mer. Ref. beskrivelsen over del- emnet som du finner nederst på siden

Denne EKOM utdanning er beregnet for deltakere med minst ett års praktisk erfaring innenfor fagområdet. Se læringsutbytte beskrivelse EKOM-modul lengre nede på siden. I tillegg til dette kreves fullført og bestått fagskole, elektrorelatert, eller lignende. Dette studiet forutsetter også en del egeninnsats mellom samlingene, slik det er vanlig på nettbaserte utdanninger. 

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private EKOM-nett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Etter bestått eksamen vil du kunne søke autorisasjon som EKOM installatør forutsatt at de nevnte formelle krav oppfylles. 

Tilbakemeldinger fra deltakere

- Er veldig fornøyd med lærerens kompetanse og pedagogiske evner.

- Lærte mer enn jeg hadde forventet.

- Den praktiske delen var prikken over i'en. Veldig viktig for oss som knapt har tatt i en fiber kabel å få slik undervisning.

- Han var veldig tydelig og flink til å formidle hvordan vi skulle håndtere fiber kabler og utfordringer i forbindelse med skjøting og testing av fiberkabel.

- HMS biten i forbindelse med skjøting av fiber var ting jeg ikke hadde tenkt på før. Teorien vi hadde i forkant var helt grei, men det er noe annet når man ser dette i virkeligheten.

- Ble overrasket over at skolen hadde lagt så mye til rette for oss. Kaffe, brus og små snacks i undervisningsrommet og at vi fikk varm lunsj. At alt dette var inkludert i kurs avgiften var en positiv overraskelse.

- Veldig nyttig med foredraget fra Nkom.

  

illustrasjon
Illustrasjonsbilde

Her kan du melde deg på

 

Generelt

Vi tilbyr EKOM utdanning som tilfredsstiller kravet om fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Ved bestått eksamen fra denne modulen, i tillegg til utdanning og praksis ihht. Post og teletilsynets autorisasjonsforskrift  som trådte ikraft 01.01.2012, vil kandidaten kunne søke som autorisert installatør innen EKOM. Det tas forbehold om minimum 10 deltakere.

Du må selv kjøpe NEK 700- serien hos standard.no. Les mer om dette lengre nede på siden.

Her finner du informasjon om overnattinger

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Pål Kyrkjebø

Avdelingsleder

paal.kyrkjebo@vtfk.no 

 

Kalender for bransjeprogrammene finner du nedenfor.

Kalender

EKOM bransjeprogram 2-23B 

Samling 1

Torsdag

13.04

13 00: Opplæring Canvas og Zoom. Forelesning Ekom

Samling 2 

Torsdag

20.04

13 00

Samling 3 

Torsdag

27.04

13 00

Samling 4 

Torsdag

04.05

13 00

Samling 5 

Torsdag

11.05

13 00

Samling 6 

Torsdag

25.05

13 00

Samling 7 

Torsdag

01.06

13 00

Samling 8 

Torsdag

08.06

13 00

Samling 9 

Tirsdag

13.06

13 00

Samling 10

Onsdag

14.06

13 00

Samling 11

Torsdag

15.06

11 00

Eksamen

Fredag

16.06

09 00

 

Skolen benytter lærere med lang erfaring innen områdene. I tillegg benyttes gjesteforelesere fra leverandører. Skolen benytter  facebook, web klasserom og læringsplattformen Canvas til nettstøttet kommunikasjon mellom student og lærer.

Linken til web- klasserommet og Canvas får du på e- post før oppstart. Hvis oppstartsdato ikke passer, ta kontakt med André og gjør en avtale med ham om en introduksjon,  e-post: andre.mathisen@outlook.com

Utdanningen er nettbasert og gjennomføres som videokonferanser på kveldstid a 2-3 timer over 4 måneder.

Fra NOKUT- godkjent studieplan Bygningsautomatisering
Emne 9: Elektroniske kommunikasjonssystemer (EKOM) med faglig ledelse

 

Emne 9

Tema

Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse.


(Omfang 15 s)

Faglig ledelse (integrert)

Normer og forskrifter

Oppbygging og anvendelse av utstyr.

Elsikkerhet/EMC

Infrastruktur

Kundenett

HMS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om oppbygging og virkemåte for analoge og digitale elektroniske kommunikasjonsnett (ekom) på ulike plattformer
 • har kunnskap om transmisjonslinjer, infrastruktur og teknologi som gjelder ekom-nett
 • har kunnskap om relevante HMS- og EMC-krav og el-sikkerhet
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til ekomloven, forskrifter om elektroniske kommunikasjonsnett, standarder og normer og vet hvilke reguleringer som gjelder
 • kan vurdere alle aspekter ved installasjon og innmåling i forhold til gjeldende normer og krav for sikkerhet og kvalitet
 • har bransjekunnskap og kjenner til ekom fagområde
 • kan oppdatere sin kunnskap og kjenner til den teknologiske utviklingen innen ekom
 • kjenner til ekoms utvikling og plass i samfunnet i dag
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen ekom

 

Ferdigheter

Studenten

 •  kan gjøre rede for sine valg av komponenter og utstyr ut i fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til støypåvirkning og EMC
 • kan gjøre rede for valg av programvare og verktøy for beregning, planlegging, kvalitetskontroll og dokumentasjon av ekom-nett
 • kan gjøre rede for bruk av test- og måleinstrumenter og kan vurdere resultatet av målinger, tester og analyser 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse ved å måle, teste og analysere elektroniske kommunikasjonssystemer og tolke resultater og justere under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon, som datablader og fagstoff innen ekom og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon innen ekom og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, prosjektere og velge riktig materiell for å bygge og drifte ekom-nett alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og gjeldende regelverk
 • kan utføre arbeidet etter kundens spesifikasjoner, leverandørers og spesialisters behov og krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen ekom og på tvers av fag, samt eksterne målgrupper som leverandører og spesialister for erfaringsutveksling og drøfting av løsninger
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen ekom og delta i diskusjoner om utvikling av nye løsninger, effektivt vedlikehold og god praksis
 • kan bidra til å utvikle en sunn bedriftskultur basert på de verdier som samfunnet ønsker og som vil gi bedriften et godt omdømme

Studieplan Bygningsautomatisering med Ekom 15 studiepoeng