Detaljert informasjon studiested Porsgrunn

Her finner du detaljert informasjon om studieår og studiestart

Studiestart - 1. klasse studenter

Oppstart vil avvike noe mellom dagtidstudenter(heltid) og deltid-studenter (nettstudenter med eller uten samlinger og deltidsstudenter på dagtid). For nettstudenter ved studiested Porsgrunn vil semesteret og oppstart begynne med en fysisk samling. Samlingsplan for nettstudenter vil bli utarbeidet så snart opptak av nye søkere er klargjort (mai/juni).

Informasjon om samlinger sendes pr e- post i informasjonsbrev før sommeren og publiseres i tillegg her på nettsiden.

Studiestart - 2. og 3. klasse studenter

For heltids studenter vil oppstart være i august. Oppstart for nettstudenter vil være fra september. Samlingsplan for nettstudenter vil bli utarbeidet så snart opptak av nye søkere er klargjort(mai/juni). Informasjon om samlinger sendes pr mail i informasjonsbrev før sommeren og publiseres her på nettsiden. Velkommen til et nytt, utfordrende og lærerikt studieår ved Fagskolen Vestfold og Telemark!

Til helsefag studenter

Psykisk helsearbeid og rusarbeid, Palliativ omsorg og Somatisk vurderingskompetanse ved Fagskolen Vestfold og Telemark, studiested Porsgrunn: Velkommen som student Helse Porsgrunn

Semesterplan 

Semesterplanen er angitt med linjer (BYN, BYH, EKN, IAN M.V) og med klassetrinn 1,2 og 3. Det betyr eksempelvis at IAN 1, IAN 2 og IAN 3 er henholdsvis 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse.

Opprinnelige klassenavn vil fortsatt være gjeldende og nye studenter/klasser vil få korrekte klassenavn i informasjonsbrev og knyttet til Canvas(skolens læringsplattform)

BYN20A  tilsvarer BYN1a
BYN20B tilsvarer BYN2a
BAN20 tilsvarer BAN1
IAN20 tilsvarer IAN1
MAN20 tilsvarer MAN1
EKN20A tilsvarer EKN1a
EKN20B tilsvarer EKN1b
EKN20C tilsvarer EKN1c

Semesterplan for første og andre semester finner du her

Til alle 2. og 3. klasse studenter

Nedfor finner dere nyttig og viktig informasjon som gjelder neste studieår. Det er viktig at dere leser denne kunngjøringen nøye.

Oppstart 2020

For 2. og 3 klasse er det oppstart kl 08.00 på første samlingsdag. I samlingsplan ligger samlingsdager angitt med klasseromstilhørighet. Det vil bli hengt opp informasjon om dette på skolen i tillegg. Undervisningsplaner blir lagt ut før studiestart. For 2. klasse heltid er oppstart den 17. august kl 08.00.

Litteraturlister

Det er lagt inn bestilling på Akademika på USN slik at det vil være mulighet for innkjøp av litteratur ved studiestart på første samling. Det anbefales generelt å avvente kjøp av litteratur til studiestart.

For 2. og 3. klasse er klassenavnene fortsatt de samme som forrige år

BYN 2ab er BYN19A og BYN19B
BYN3 er BYN18
BAN2 er BAN19
BAN3 er BAN18
EKN2 abc er EKN19A, EKN19B, EKN19C

EKN 3 uke 36 er EK1N18 Samling man-onsdag(Se tidligere kunngjøring om sammenslått klasse)
EKN 3 uke 36 er EKN2N18 Samling onsdag-fredag(Se tidligere kunngjøring om sammenslått klasse)

MAN2 er MAN19
MAN3 er MAN18
IAN2 er IAN19
IAN3 er IAN18

 

Parkeringslenker

Parkeringslenker må fornyes innen studiestart og lenken er lagt i kunngjøring på Canvas. Det er mulig å registrere mer enn en bil.

 

Ferieavvikling ved Fagskolen Vestfold og Telemark

Det er ferieavvikling ved fagskolen frem til og med 7. august.

Covid-19

Ved oppstart anbefales det alle studenter følger de råd som pr. i dag er aktuelle vedrørende Covid-19. Blant annet gjelder fortsatt en meters avstand, god håndhygiene og unngå fysisk kontakt med andre enn de nærmeste. Dersom situasjonene endrer seg vesentlig i løpet av sommeren vil skolen måtte følge eventuelle restriksjoner og anbefalinger som helsemyndighetene går ut med.