Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall

En tsunami av batterier og elektroniske produkter gir norske avfalls- og gjenvinningsvirksomheter nytt kompetansebehov og nye samfunnskritiske oppgaver. Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT) og Norsk forening farlig avfall (NFFA) tilbyr videreutdanning som skal bidra til gjenvinning og reduksjon i antall branner på gjenvinningsanlegg. Utdanningen er offentlig finansiert, og dermed uten kostnad for deltakerne.
a

Verdifulle materialer skal gjenvinnes – branner skal hindres

Mengden batteri- og elektronikkavfall som oppstår i samfunnet er betydelig og økende. Kasserte batterier har betydelig restenergi selv om forbrukerne oppfatter de som tomme. Energien fører til hyppige branner på avfalls- og gjenvinningsmottakene. 80 % av de 228 brannhendelsene i perioden 2016-2021 var forårsaket av batterier og elektronikkavfall. Samtidig inneholder denne avfallsfraksjonen verdifulle materialer, bl.a. naturlige råstoffer som avfalls- og gjenvinningsbransjen må settes i stand til å gjenvinne.

Gå fremtiden i møte med økt kompetanse på et voksende fagområde

Opplæringsaktivitetene vil omgjøre elektronikk- og batteribransjens produktbeskrivelser til en situasjon hvor de samme produktene er blitt avfall. Den kompetanse som eksisterende og kommende norske batterifabrikker besitter, er utnyttet i utviklingen av opplæringstilbudet. Utdanningen bygger en bro mellom de egentlige “avfallsprodusentene” og den avfalls- og gjenvinningsindustrien som etter endt livsløp mottar de store mengdene batterier og elektronikk. Utdanningen vil omfatte produktenes farepotensiale som avfall og vil bevisstgjøre studentene om verdifulle materialer som kan gjenvinnes. 

Undervisningsplan

Dato Hva
Torsdag, 10. oktober Undervisning på Zoom klokken 12.00 - 16.00
Torsdag, 17. oktober Undervisning på Zoom klokken 12.00 - 16.00
Torsdag, 24. oktober Undervisning på Zoom klokken 12.00 - 16.00
Torsdag, 31. oktober Undervisning på Zoom klokken 12.00 - 16.00

 

Utdanningen gir studiepoeng og mulighet for videre utdanning

Både Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA understreker behovet for å gi ansatte i bransjen standardisert spisskompetanse som øker profesjonaliteten ytterligere. Ikke minst skal utdanningene forberede avfall- og gjenvinningsbransjen på dens viktige rolle innenfor det grønne skiftet. Utdanningen er en del av en større modulserie innenfor avfallsbransjen, hvor det er totalt fem moduler å velge mellom. 

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

  • Gjenvinningsfaget
  • Gjenvinningsoperatør
  • Produksjonsteknikk
  • Kjemiske prosessfag
  • Kjøretøy
  • Transport og logistikk.

Andre fagbrev og erfaringer kan kvalifisere etter realkompetansevurdering.